Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zes positieve adviezen, april 2016

PW 20 - 09-05-2016
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes handelsvergunningen voor geneesmiddelen.
Zes positieve adviezen, april 2016

- Avibactam + ceftazidim (Zavicefta) is bestemd voor de behandeling van gecompliceerde intra-abdominale en urineweginfecties, in het ziekenhuis ontstane pneumonieën en infecties door bepaalde aerobe gramnegatieve bacteriën waarvoor slechts beperkte behandelmogelijkheden bestaan.

- Daclizumab (Zinbryta) kan worden toegepast bij relapsing-vormen van multipele sclerose.

- Emtricitabine + rilpivirine + tenofovir (Odefsey) is een nieuwe combinatie tegen HIV-1-infecties.

- Lutetium 177 Lu chloride (EndolucinBeta) is een radiofarmaceutische precursor voor radioactieve labeling van specifieke dragermoleculen.

- Bij ziekte van Parkinson met motorische fluctuaties kan opicapon (Ongentys) worden ingezet.

- Enzepi is een nieuw preparaat met pancreasenzymen voor toepassing bij exocriene pancreasinsufficiëntie.

Document acties

Back to top