Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zenuwpijn door chemokuur kan blijvend zijn

19-12-2016
Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en de klachten kunnen jaren aanhouden of zelfs blijvend zijn. Dat concludeert Tonneke Beijers van het Maxima Medisch Centrum die vorige week promoveerde aan Maastricht University.
Zenuwpijn door chemokuur kan blijvend zijn

Zenuwpijn komt vooral voor bij patiënten die oxaliplatine kregen voor dikkedarmkanker of bortezomib en/of thalidomide voor multipel myeloom.  Internist in opleiding Beijers stelt dat het risico op het ontwikkelen van permanente chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) alleen verminderd kan worden door de totale dosis oncolyticum te verlagen wanneer tijdens de behandeling acute neuropathie optreedt. Dit heeft echter wel gevolgen voor de overleving. Overigens hadden patiënten bij wie de dosis oxaliplatine om deze reden werd verlaagd, nog steeds wel meer langdurige CIPN-klachten dan patiënten die geen dosisaanpassing nodig hadden vanwege zenuwpijn.   

Beijers acht het van belang om neuropathische klachten tijdig op te sporen en concludeert dat de ICPNQ-vragenlijst daarvoor een waardevol instrument is.

 

Document acties

Back to top