Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorzorgen wegens suïcidaliteit bij apremilast

PW47 - 15-11-2016
Apremilast (Otezla), een geneesmiddel tegen reuma, kan aanleiding geven tot suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag.
Voorzorgen wegens suïcidaliteit bij apremilast

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert artsen om de balans van werkzaamheid en risico’s zorgvuldig te beoordelen bij patiënten die eerder psychiatrische klachten hebben gehad, of die medicijnen gebruiken die psychiatrische klachten kunnen veroorzaken. Wanneer psychiatrische klachten ontstaan of verergeren of wanneer de patiënt suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag ontwikkelt, moet de behandeling worden gestaakt. Zorgverleners moeten patiënten en verzorgers vragen de behandelend arts te informeren over elke gedrags- of stemmingsverandering en over elk symptoom van suïcidaliteit.

De productinformatie wordt aangepast. Celgene heeft dermatologen, reumatologen, ziekenhuisapothekers en reumaverpleegkundigen ingelicht met een Direct Healthcare Professional Communication.

Document acties

gearchiveerd onder: Apremilast, Suïcidaliteit, Bijwerkingen
Back to top