Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Slechts 12% verpleegkundigen meldt bijwerking

PW 15 - 04-04-2016
75% van de verpleegkundigen krijgt ten minste een paar keer per maand te maken met bijwerkingen, 25% zelfs dagelijks. Verpleegkundigen melden echter zelden een bijwerking, maar zijn daartoe wel bereid. Dat blijkt uit een enquête onder 442 verpleegkundigen van Bijwerkingencentrum Lareb.
Slechts 12% verpleegkundigen meldt bijwerking

Van de verpleegkundigen meldt slecht 12% weleens een bijwerking. Volgens het Bijwerkingencentrum Lareb komt dit waarschijnlijk door onbekendheid met melden: bijna 40% zei het bijwerkingencentrum niet te kennen. De verpleegkundigen die aangaven wel bekend te zijn met Lareb, kent het Bijwerkingencentrum vooral van de opleiding (19%) en vanuit de werksituatie (18%).

Van de 160 verpleegkundigen die niet hebben gemeld omdat ze Lareb niet kennen, is 72% bereid dit wel te doen in de toekomst. Slechts drie verpleegkundigen gaven aan niet bereid te zijn dit te doen en 42 weten het nog niet.

54% van de deelnemers die weleens hebben gemeld, zegt dat een nascholing over bijwerkingen en geneesmiddelveiligheid eraan bijdraagt dit te blijven doen. Daarnaast geven de verpleegkundigen aan dat een directe link uit het zorgsysteem en een korter meldformulier het melden zal verbeteren. Ook zou Lareb zelf meer informatie moeten geven over wat een melding bijdraagt aan medicatieveiligheid. Bijna 36% zou graag een meld-app willen; Lareb heeft in februari 2016 een Bijwerkingen-app gelanceerd.

Verder is volgens de onderzoekers onvoldoende duidelijk dat niet alleen de ernstige of bijzondere bijwerkingen gemeld kunnen worden, maar dat ook meldingen van bijwerkingen die regelmatig optreden, een bijdrage leveren aan geneesmiddelveiligheid.

Document acties

Back to top