Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vergoeding sacubitril + valsartan

PW23 - 31-05-2016
Het Zorginstituut Nederland adviseert sacubitril + valsartan (Entresto) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Vergoeding sacubitril + valsartan

Het combinatiepreparaat heeft therapeutische meerwaarde, is kosteneffectief en is niet onderling vervangbaar met enig middel in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Aan vergoeding is de voorwaarde verbonden van toepassing voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met symptomatisch chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en ejectiefractie ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd is op een ACE-remmer/angiotensine-II-receptorblokker en bètablokker.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Entresto®
Back to top