Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Software voor reviews: meer tijd voor gesprek

PW51 - 20-12-2016
Het automatiseren van medicatiebeoordelingen in zieken- en verpleeghuizen zal veel tijdswinst opleveren, stelt ziekenhuisapotheker Hugo de Wit in zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelde nieuwe software waarbij handmatige invoer van patiëntgegevens niet nodig is.
Software voor reviews: meer tijd voor gesprek

Een softwaresysteem voor medicatiebeoordelingen – CDSS: Clinical Decision Support System – is niet nieuw. Voor dit onderzoek ontwikkelde De Wit, samen met het bedrijf Digitalis en de Universiteit van Maastricht, een vernieuwd CDSS dat aan de hand van medicatie, labwaarden en indicaties vooraf gedefinieerde geneesmiddelgerelateerde problemen signaleert. “Bijvoorbeeld de melding dat een patiënt met nierfunctiestoornissen een normale dosering antibiotica voorgeschreven heeft gekregen”, vertelt De Wit, die eind november promoveerde aan de Universiteit Maastricht.

Voor een test werden bij 33 hoogcomplexe patiënten op een geriatrische afdeling medicatiebeoordelingen uitgevoerd. Gelijktijdig is de elektronische informatie van deze patiënten in het CDSS geladen. De software heeft 28% van alle klinisch relevante medicatieproblemen gesignaleerd die ook in de handmatige medicatiebeoordelingen werden gevonden.

Het CDSS identificeert nog niet alle medicatiefouten omdat het indicaties, zoals dementie of myocardinfarct, niet kan laden uit het elektronisch patiëntendossier. Die indicaties worden namelijk genoteerd als ‘vrije tekst’ en niet in een tabel volgens het classificatiesysteem ICD-10. “We moeten die indicaties breed beschikbaar maken voor de automatisering”, benadrukt De Wit.

Het nieuwe CDSS heeft volgens De Wit toegevoegde waarde omdat ongeveer een derde van de door het systeem gesignaleerde medicatieproblemen handmatig niet werden vastgesteld; met name contra-indicaties en indicaties zonder voorgeschreven geneesmiddelen. “Een ander voordeel is dat de apotheker op termijn meer tijd heeft voor het gesprek met de patiënt”, aldus De Wit.

Document acties

Back to top