Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Psycho-educatie bipolaire stoornis

PW47 - 24-11-2016
Psycho-educatie (PE) is mogelijk zinvol voor patiënten met een bipolaire stoornis die nog vroeg in het ziekteproces zitten.
Psycho-educatie bipolaire stoornis

304 patiënten werden gerandomiseerd naar wekelijkse sessies met gestructureerde PE in groepsvorm of een lotgenotengroep [Lancet Psych. 2016;3:1029-1038]. De aanwezigheid was beter bij de PE-sessies (mediaan 14 versus 9; p=0,026). Na 96 weken had 58% van de patiënten in de PE-groep en 65% in de controlegroep een volgende episode. Bij patiënten met minder (1-7) eerdere episodes was PE echter effectiever (HR 0,28; BI95 0,12-0,68).

Document acties

gearchiveerd onder: Bipolaire stoornis, Psychotherapie
Back to top