Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cao: akkoord over opleidingskosten apothekers

PW50 - 06-12-2016
De zelfstandige werkgevers gaan volledig de opleidingskosten vergoeden voor apothekers. Dat zijn de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) overeengekomen in een principeakkoord voor apothekers in dienstverband. Werknemers ontvangen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1% en een structurele salarisverhoging van 2%.
Cao: akkoord over opleidingskosten apothekers

De werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD hebben afgesproken dat de nieuwe cao per 1 januari 2017 ingaat en loopt tot en met 31 december 2017. De afspraken zijn van toepassing voor openbaar apothekers in dienst bij VZA-leden. Voor apothekers die werken bij een apotheekketen gelden de regelingen die met de ondernemingsraad zijn overeengekomen.

LAD en VZA investeren in de opleiding van apothekers: werkgevers gaan de opleidingskosten voor apothekers en voor apothekers in opleiding tot specialist volledig vergoeden - zowel in tijd als geld. Met deze afspraak willen de cao-partijen de specialisering van apothekers tot behandelaar borgen in de eerstelijnszorg.

Salaris

Werknemers ontvangen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1% en een structurele salarisverhoging van 2% van de cao-loonschalen per 1 januari 2017.

Ook hebben de partijen overeenstemming bereikt over een budget functiegebonden kosten van € 3225. Hiermee kunnen apothekers onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing voor herregistratie en lidmaatschapskosten voor bijvoorbeeld LAD, KNMP en de Vereniging van Jonge Apothekers. Voor het doen van diensten ontvangen apothekers in dienstverband een vaste vergoeding van € 1282 bruto per week.

Verder hebben de cao-partijen afgesproken meer aandacht te besteden aan veilig en gezond werken. Ook gaan ze structureel overleg voeren met de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) over het pensioen voor apothekers.

Voordat LAD en VZA kunnen beginnen met het uitwerken van de afspraken zijn eerst de leden aan zet: zij bepalen of het principeakkoord wordt omgezet in een nieuwe cao. In de komende weken gaan LAD en VZA hun leden hierover raadplegen.

Document acties

gearchiveerd onder: Arbeidsvoorwaarden
Back to top