Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënten tevreden over adviezen openbare apotheken

PW40 - 27-09-2016
Oudere patiënten zijn tevreden over de manier waarop openbare apotheken toezien of geneesmiddelen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Ook de medicatiebewaking is in orde als die wordt verricht door de apotheek.
Patiënten tevreden over adviezen openbare apotheken

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het RIVM vroeg patiëntenorganisaties en 65-plussers met COPD, diabetes of hartziekte en volwassenen die antipsychotica gebruiken naar hun ervaringen met de informatievoorziening rond medicijnen.

Voor ziekenhuizen geldt dat de medicatiebewaking mogelijk aandacht vraagt, concludeert het RIVM. “Communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners wordt door patiënten als niet optimaal ervaren. Dit betreft zowel de tijdigheid van de medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisarts, als de volledigheid en juistheid ervan.”

Veel patiënten met polyfarmacie weten niet dat ze een medicatiebeoordeling kunnen vragen. Als ze horen dat die mogelijkheid bestaat, zeiden ze hieraan behoefte hebben.

Document acties

gearchiveerd onder: Medicatiebewaking, Patiënten
Back to top