Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Osteonecrose bij aflibercept

PW 13 - 21-03-2016
Bij gebruik van aflibercept (Zaltrap) kan zich osteonecrose in de kaak voordoen. De kans is het grootst als aflibercept en intraveneuze bisfosfonaten tegelijk of na elkaar worden toegediend. Bij bisfosfonaten is het risico op osteonecrose in de kaak al bekend.
Osteonecrose bij aflibercept

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert artsen om voor de start van aflibercept te zorgen voor tandheelkundig onderzoek en gepaste preventieve tandheelkunde. Ingrijpende tandheelkundige ingrepen moeten worden vermeden bij patiënten die aflibercept gebruiken en tevens intraveneuze bisfosfonaten kregen of krijgen.

In de productinformatie van aflibercept worden aanbevelingen opgenomen om osteonecrose te voorkomen. Sanofi-Aventis heeft oncologen, ziekenhuisapothekers, kaakchirurgen en tandartsen geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

gearchiveerd onder: Aflibercept, Osteonecrose, Bijwerkingen
Back to top