Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opleving hepatitis of herpes bij lenalidomide

PW46 - 08-11-2016
Patiënten die geïnfecteerd zijn geweest met het hepatitis B-virus (HBV) of met het herpes-zoster-virus, kunnen daarvan opnieuw last krijgen als ze lenalidomide gebruiken.
Opleving hepatitis of herpes bij lenalidomide

Bij sommige patiënten met HBV heeft dit geleid tot acuut leverfalen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen raadt artsen aan patiënten te testen op HBV vóór aanvang van de behandeling met lenalidomide, en bij een positieve test een arts te raadplegen die ervaring heeft met HBV. Patiënten die positief getest zijn op HBV moeten gedurende de gehele behandeling worden gecontroleerd op signalen en symptomen van reactivering van het HBV.

De productinformatie en de bijsluiter van Revlimid worden aangepast. De firma Celgene heeft aan hematologen, oncologen, oncologieverpleegkundigen en ziekenhuisapothekers een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) gestuurd.

Document acties

Back to top