Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: receptcontrole moet op dezelfde dag

NHG geeft huisartsen extra informatie over risico's

PW45 - 08-11-2016
Omdat enkele apothekers en dienstapothekers recepten structureel te laat controleren, verdwijnt de toevoeging ‘uiterlijk binnen 24 uur’ uit de KNMP-richtlijn Ter hand stellen. Dat hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de KNMP besloten.
IGZ: receptcontrole moet op dezelfde dag

In de richtlijn staat dat apothekers recepten op de dag van de terhandstelling “maar uiterlijk binnen 24 uur” moeten controleren. Uit inspectiebezoeken zou blijken dat “in een klein aantal gevallen” apothekers en dienstapothekers deze maximale termijn structureel overschrijden. Om hoeveel apothekers het gaat, daarover zegt IGZ op dit moment geen exacte cijfers te hebben.

Met de uitleg die deze apothekers geven aan de richtlijn gaat IGZ niet akkoord. De KNMP schrapt daarom de zinsnede “uiterlijk binnen 24 uur” in de herziene richtlijn Ter hand stellen, die eind 2017 verschijnt.

Van een aanscherping van de receptcontrole of een nieuwe eis is geen sprake, benadrukt de Inspectie: beleid en handhaving blijven ongewijzigd. Dit betekent dat apothekers de recepten op de dag van de terhandstelling moeten nakijken. Avond- en nachtrecepten moeten uiterlijk begin volgende ochtend zijn gecontroleerd. Op afstand digitaal controleren is toegestaan, mits dat op receptniveau aantoonbaar is.

Is een apotheker verhinderd om op de dag zelf alle recepten te controleren, dan zorgt hij voor waarneming. Voldoet hij daar niet aan, dan zal IGZ handhavend optreden. Ook apothekers die in de vakantieperiode waarnemen voor een collega moeten alle recepten op dezelfde dag controleren.

Het aanpassen van de richtlijn Ter hand stellen kan volgens de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) wel gevolgen hebben voor de werkwijze van sommige dienstapotheken, die bijvoorbeeld het digitaal archiveren, controleren en paraferen nog moeten implementeren. SDN zal hierover contact opnemen met de Inspectie.

Document acties

Back to top