Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: meer aandacht dure medicatie in contracten

PW 13 - 29-03-2016
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben in hun contracten voor dit jaar meer en betere afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa: meer aandacht dure medicatie in contracten

Ook onderhandelen zorgverzekeraars en ziekenhuizen collectief met geneesmiddelenfabrikanten om lagere prijzen te bedingen van add on-geneesmiddelen, schrijft de nza in de eerste monitor Contractering geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg.

21% van de ziekenhuizen werkt samen met zorgverzekeraars bij de inkoop, met name voor TNF-alfaremmers en biosimilars. 85% van de ziekenhuizen koopt samen met andere ziekenhuizen geneesmiddelen in, concludeert de zorgautoriteit op basis van een enquête en interviews onder zo’n zestig ziekenhuizen en zeven zorgverzekeraars.

De meeste zorgverzekeraars verwachten dat de contractafspraken toereikend zijn om alle dure geneesmiddelen in 2016 te kunnen verstrekken aan hun verzekerden. Veel van de ziekenhuizen verwachten daarentegen wel financiële knelpunten, omdat zij moeilijk zicht krijgen op de komst van nieuwe geneesmiddelen en indicaties en de patiënten die hierop aanspraak maken.

Nacalculatie

Uit de NZa-monitor blijkt verder dat de partijen meer dan voorheen nacalculatie-afspraken maken voor bepaalde groepen dure geneesmiddelen. Dat betekent minder risico voor het ziekenhuis en meer risico voor de zorgverzekeraar, stelt de NZa. Als tegenprestatie moeten de ziekenhuizen het gebruik van medicijnen monitoren, gepast gebruik ervan stimuleren en inzage geven in de inkoopprijzen.

De monitor is een van de maatregelen van het ministerie van vws om dure geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk te houden. In de tweede helft van 2016 zal de Nza opnieuw een monitor uitbrengen.

 

Document acties

Back to top