Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NIVEL: 40% hart- en vaatpatiënten heeft probleem bij omzetting

03-08-2016
Vier op de tien patiënten die hart- en vaatmedicatie innemen krijgen problemen als ze van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze het nieuwe medicijn moeten innemen, vinden de verpakking onhandig en ervaren bijwerkingen.
NIVEL: 40% hart- en vaatpatiënten heeft probleem bij omzetting

Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van de Hart- en Vaatgroep. De onderzoekers hebben 553 patiënten bij 27 apotheken gevraagd naar hun ervaringen van het afgelopen jaar. Bijna de helft van de ondervraagden zei van medicatie te zijn gewisseld: 13% op initiatief van de arts en de rest vanwege het preferentiebeleid.

Een op de drie patiënten die wisselden van onder meer antistollingsmiddelen, cholesterol- en bloeddrukverlagers lieten weten bijwerkingen te ervaren. Welke dat waren heeft het NIVEL niet onderzocht. Wel bleek dat de bijwerkingen geen nadelig effect hadden op hun gezondheid. Overigens meldden ook patiënten die niet wisselden van medicijn bijwerkingen: 22% van de ondervraagden.

Ruim een kwart van de mensen die wisselden van medicatie had een probleem met het gebruik van het nieuwe, preferente middel. De helft van hen vond de verpakking “onhandig”. Voor 12% van die groep was het niet duidelijk hoe ze het nieuwe middel moesten gebruiken, 3% wist niet hoe vaak ze het moesten innemen en 8% kon er niet achter komen wanneer ze de pillen moesten gebruiken.

De KNMP pleit in een reactie voor ruimhartiger polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars, waardoor verzekerden minder vaak hoeven te wisselen. Dat leidt niet tot een grote stijging van de zorgkosten, zegt directeur Léon Tinke: “De kosten van merkloze geneesmiddelen zijn heel erg laag en de prijsverschillen tussen merkloze varianten van één en hetzelfde geneesmiddel zijn ook gering.”

Zorgverzekeraars wijzen in hun preferentiebeleid toch één middel aan dat wordt vergoed. “Dat is nauwelijks uit te leggen aan patiënten”, zegt Tinke: “Wij pleiten ervoor dat zorgverzekeraars in zo’n situatie vier tot vijf merkloze varianten vergoeden. Dat biedt meer ruimte voor patiënten om hetzelfde geneesmiddel te blijven gebruiken.”

De KNMP herkent dat patiënten er vaak pas aan de balie van de apotheek achter komen dat hun keuze voor een zorgpolis invloed heeft op de geneesmiddelen die ze vergoed krijgen. Tinke: "Apothekers zijn veel te veel tijd kwijt met het uitleggen van polisvoorwaarden. Door een soepeler verzekeraarsbeleid kunnen apothekers meer aandacht besteden aan de begeleiding van patiënten bij goed en veilig medicijngebruik.”

Document acties

Back to top