Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: aandacht voor antihormonale therapie

PW48 - 01-12-2016
Bijwerkingen van antihormonale therapie is een van de redenen waarom vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker vaker de huisarts bezoeken dan leeftijdsgenoten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap besteedt in de herziene NHG-Standaard Borstkanker dan ook extra aandacht aan de bijwerkingen van tamoxifen en aromataseremmers. De vernieuwde standaard is deze week gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap en vervangt de vorige versie Diagnostiek van mammacarcinoom.
NHG: aandacht voor antihormonale therapie

Klachten die regelmatig optreden tijdens het gebruik van deze middelen zijn: opvliegers en andere overgangsklachten, gewrichtsklachten, trombo-embolische complicaties en vaginale droogheid. Osteoporose kan het gevolg zijn van een behandeling met een aromataseremmer en langdurig gebruik van tamoxifen geeft een licht verhoogd risico op baarmoederkanker.

Ongeveer 70-80% van de borst-tumoren is oestrogeenpositief. Een groot deel van de vrouwen met borstkanker komt dus in aanmerking voor een behandeling met geneesmiddelen die de werking van hormonen tegengaan of remmen gedurende vijf tot tien jaar.

Document acties

gearchiveerd onder: Kanker, borst, Standaarden, NHG
Back to top