Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nefrotoxiciteit hiv-remmers

PW 6 - 10-02-2016
Behandeling met tenofovir, atazanavir+ritonavir of lopinavir+ritonavir verhoogt het risico op chronische nierschade, maar de absolute incidentie is laag [Lancet HIV, 2016;3(1):e23-e32].
Nefrotoxiciteit hiv-remmers

Onderzoekers volgden ruim 23.000 patiënten met een eGFR>90 (ml/min)/1,73m2 tot het optreden van chronische nierschade, gedefinieerd als een eGFR<60 (ml/min)/1,73m2. Na een mediane follow-up van 7,2 jaar bereikten 285 patiënten het eindpunt (incidentie 1,76 per 1000 persoonsjaren [95%-betrouwbaarheidsinterval 1,56–1,97]).

Document acties

Back to top