Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek: marktmacht verzekeraars niet groot

Kans op versterking onderhandelingspositie apotheekketens

PW 14 - 31-03-2016
De marktmacht van zorgverzekeraars is niet te groot. Het beeld van veel Nederlanders dat zij meer marktmacht hebben dan ziekenhuizen, huisartsen en apothekers is onterecht. Eerder geldt het omgekeerde.
Onderzoek: marktmacht verzekeraars niet groot

Dat staat in een onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat werd geschreven in opdracht van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.

De onderzoekers vinden de machtsverhoudingen in de farmaceutische zorg niet ongezond. Ze wijzen op het stabiele aantal openbaar apotheken en het gegeven dat meer dan 95% van de apothekers een contract afsluit met zorgverzekeraars.

Bovendien is de kwaliteit van de farmaceutische zorg na invoering van de marktwerking en het preferentiebeleid niet verslechterd, aldus het onderzoek. “Consumenten zijn in algemene zin tevreden over de wacht-, leverings- en openingstijden.” Als zorgverzekeraars zich schuldig zouden maken aan misbruik van inkoopmacht zou dat immers leiden tot een “tekortschietend zorgaanbod in termen van kwaliteit en/of volume als gevolg van te lage prijzen.”

Apotheekketen

Apothekers hebben zich ook gewapend tegen de macht van de zorgverzekeraars, schrijven de onderzoekers, door zich de afgelopen jaren aan te sluiten bij een apotheekketen of formule. Bijna 90% van de openbare apotheken is verbonden aan een keten, formule of zorgmakelaar.

De onderzoekers constateren een probleem als zorgverzekeraars bepaalde prestaties in een all-in-tarief contracteren. Ook wijzen zij erop dat het aantal apothekers dat declaraties mag indienen wordt beperkt als verzekeraars in contracten aanvullende voorwaarden opnemen.

Zorgverzekeraars moeten bedacht zijn op afbrokkeling van hun machtspositie, menen de onderzoekers. “De apothekers profiteren in het kielzog van de huisartsen van de afspraken die in het kader van ‘Het roer gaat om’ zijn gemaakt. Aan de aanbodkant dient in de gaten te worden gehouden dat juist apotheekketens niet een te sterke onderhandelingspositie krijgen.”

Huisartsen

In vergelijking met de huisartsen zou de machtspositie van de apothekers “beduidend minder sterk” zijn. Het onderzoek noemt het preferentiebeleid als oorzaak, waardoor de inkoopmacht is uitgehold. “Sinds de invoering van de vrije prijzen in 2012 staat ook hun zorgpositie onder druk en ter discussie”.

De huisartsen staan sterk in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. “Wegens de jarenlange relatie die huisartsen met veel van hun patiënten hebben opgebouwd, kunnen verzekeraars feitelijk niet om een contract met gevestigde huisartsen heen.” De stevige machtpositie van de huisartsen uit zich in het contracteerpercentage van bijna 100 en het hoge inkomensniveau in vergelijking met huisartsen in het buitenland.

De onderzoekers concluderen dat de machtspositie van zorgverzekeraars niet zit in de omvang van hun marktaandeel, maar in de mogelijkheid hun verzekerden te kunnen sturen naar voorkeuraanbieders. “Zonder sturingsmogelijkheden hebben ze geen geloofwaardige onderhandelingspositie. Immers, voor zorgaanbieders geldt dan: contract of geen contract, de verzekerden komen toch wel.”

Document acties

Reacties

01-04-2016 13:26
D.T. Hendriksz zegt:

En mogen we ook het stukje over het verzoek van de KNMP inspreker om het Zorginstituut Nederland te vragen middels doorzettingsmacht landelijk beleid door te voeren waardoor het verschil tussen 'slechte' en 'goede' apothekers sterker naar buiten kan worden gebracht om zo de keuzemogelijkheid voor de zorgconsument te vergroten en de toegevoegde waarde van de openbare apotheker duidelijker naar voren te laten komen?
Selectief samenvatten is altijd gevaarlijk; er kan altijd iemand het rapport gelezen hebben.
Selectief samenvatten is net zo gevaarlijk als selectief contracteren.

01-04-2016 13:56
J.C. Kortekaas zegt:

De juridische macht van de Zorgverzekeraar verplichtte het College van Beroep voor het bedrijfsleven een Zeeuws apotheker op te dragen om een contract te sluiten ten behoeve van circa 30 verzekerden. Een voorbeeld werd gesteld. Contracteerplicht voor de zorgaanbieder. En tekenen bij het kruisje.

ECLI:NL:CBB:2011:BT2699

02-04-2016 12:22
I.C. van Golen zegt:

hoe kan het dat ik me hier helemaal niet in herken. hoe kan men zo'n verkeerde conclusie verbinden aan het feit dat 95% van de apotheken contracten met verzekeraars sluit? we hebben het over knevelcontracten waarbij eenzijdig de condities door verzekeraars worden vastgesteld. geen contract betekent dat je je apotheek binnen de kortste keren kunt sluiten. waarom ziet men wel dat er een probleem ontstaat bij bepaalde "all-in" tarieven en trekt daar niet de conclusie uit dat dat pure machtspolitiek van de verzekeraars betreft. waarom benoemt men wel dat de positie van de apothekers zwakker is dan die van de huisartsen zonder daar de logische consequentie aan te verbinden dat de positie van de apotheker tov de verzekeraars ronduit slecht is. de achterliggende oorzaak hiervan (de kruiwagen met kikkers?) wordt niet onderzocht of benoemd. kortom een nogal zwak relaas van een kennelijk in de materie slecht ingevoerde onderzoeksgroep.

Back to top