Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leverfunctiestoornis mogelijk bij Viekirax en Exviera

PW 1/2 - 07-01-2016
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt dat het hepatitis C-middel ombitasvir + paritaprevir + ritonavir (Viekirax), met of zonder dasabuvir (Exviera), niet wordt aanbevolen bij matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B).
Leverfunctiestoornis mogelijk bij Viekirax en Exviera

Artsen moeten hun patiënten informeren over symptomen die wijzen op leverontsteking, leverdecompensatie en leverfalen en gebruikers moeten bij zulke symptomen direct contact opnemen met hun arts. Bij tekenen van klinisch relevante leverdecompensatie moet de behandeling direct worden gestaakt. Voor patiënten met cirrose is hepatisch laboratoriumonderzoek verplicht bij aanvang, tijdens de eerste vier weken van behandeling en daarna indien klinisch geïndiceerd.

Er zijn het afgelopen jaar wereldwijd 26 gevallen van leverdecompensatie en leverfalen gemeld bij patiënten die werden behandeld met Viekirax en Exviera. Voor 10 van deze 26 patiënten (vooral degene met levercirrose) had dit ernstige gevolgen, zoals levertransplantatie of overlijden. Ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C) geldt reeds als contra-indicatie.

De productinformatie van Viekirax en Exviera wordt aangepast. De firma AbbVie heeft hierover een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd.

Document acties

Back to top