Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspectie gaat leken-inspecteurs inzetten

PW 6 - 01-02-2016
Patiënten, mantelzorgers en familie krijgen met ingang van 2016 een grotere rol bij het beoordelen van de kwaliteit van zorg. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekendgemaakt.
Inspectie gaat leken-inspecteurs inzetten

Inspecteurs gaan bij een bezoek aan een zorginstelling of -verlener patiënten observeren en gesprekken voeren met mantelzorgers en cliëntenraden. Het belang van de patiënt, cliënt en zijn naasten staan meer dan ooit op de voorgrond bij het oordeel van IGZ.

Zodra het zover is dat belangstellenden die willen ‘inspecteren’ zich kunnen melden, zal de Inspectie dat bekendmaken. Ook volgt de Inspectie in de (social) media welke ervaringen en verwachtingen burgers hebben van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Medicatieveiligheid

Het werken met ‘leken-inspecteurs’ vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan Gezond Vertrouwen van IGZ voor de jaren 2016-2019. Open, toegankelijk en begrijpelijk communiceren met de Nederlandse burger is daarbij het uitgangspunt.

In haar toezicht richt de Inspectie zich in 2016 met name op: effecten van de veranderingen in de zorg, bestuurlijke verantwoordelijkheid (governance), medicatieveiligheid, verpleegzorg en disfunctionerende beroepsbeoefenaren.

Document acties

gearchiveerd onder: Overheid, inspectie
Back to top