Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herbeoordeling salbutamol aërosol

PW 1/2 - 07-01-2016
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat de werkzaamheid van salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis in Europees verband moet worden herbeoordeeld.
Herbeoordeling salbutamol aërosol

Het gaat alleen om het type inhalator dat sinds najaar 2014 in Nederland op de markt is (RVG 34424). Aanleiding voor dit besluit zijn meldingen over mogelijk verminderde werkzaamheid van deze astma-inhalator bij Lareb.

Het CBG vindt dat er geen onzekerheid mag bestaan over de werking en heeft daarom het initiatief genomen voor een Europese herbeoordeling. Zolang de herbeoordeling loopt, kunnen patiënten de inhalator gewoon volgens voorschrift blijven gebruiken.

Document acties

gearchiveerd onder: Inhalatie, Salbutamol
Back to top