Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zeven positieve adviezen, september 2016

PW39 - 22-09-2016
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven nieuwe handelsvergunningen.
Zeven positieve adviezen, september 2016

Het weesgeneesmiddel chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid sigma-tau) kan vanaf de leeftijd van 1 maand worden toegepast bij cerebrotendineuze xanthomatose (een aangeboren afwijking in de galzuursynthese).

Het weesgeneesmiddel edotreotide (SomaKit-TOC) is bedoeld voor het diagnosticeren van gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren en hun metastasen.

De combinatie empagliflozine + linagliptine (Glyxambi) kan bij diabetes mellitus type 2 worden toegepast wanneer metformine en/of sulfonylureumderivaten en een van de afzonderlijke componenten de bloedglucoseregulatie niet verbeteren, of wanneer patiënten al een combinatiebehandeling krijgen met de afzonderlijke componenten.

Etelcalcetide (Parsabiv) is bestemd voor patiënten met secundaire hyperparathyreoïdie met chronische nierinsufficiëntie die hemodialyse ondergaan.

Voor het weesgeneesmiddel ixazomib (Ninlaro), voor behandeling van multipel myeloom na ten minste één eerdere therapie, adviseert de CHMP een voorwaardelijke handelsvergunning. Dit advies vloeit voort uit heronderzoek na een eerder negatief advies.

Het weesgeneesmiddel olaratumab (Lartruvo) is, in combinatie met doxorubicine, bedoeld voor de behandeling van volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom voor wie chirurgie of radiotherapie niet geschikt is en die niet eerder met doxorubicine behandeld zijn. Lartruvo doorliep de versnelde beoordelingsprocedure. De CHMP adviseert een voorwaardelijke handelsvergunning.

Palbociclib (Ibrance) kan worden ingezet bij lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die positief is voor de hormoonreceptor en negatief voor de humane-epidermalegroeifactorreceptor 2 (HER2). Palbociclib wordt gecombineerd met een aromataseremmer of met fulvestrant bij vrouwen die al endocriene therapie hebben gekregen. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen moet de endocriene therapie worden gecombineerd met een gonadorelineagonist.

Document acties

Back to top