Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste Kamer stemt in met wet uitwisseling medische gegevens

04-10-2016
Patiënten kunnen in de nabije toekomst eenvoudiger toestemming geven om medische informatie uit te wisselen met zorgverleners. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet die dat regelt: de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.
Eerste Kamer stemt in met wet uitwisseling medische gegevens

Deze wet zorgt ervoor dat medische gegevens goed, snel en betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: “Dit is goed nieuws voor patiënten en apothekers.”

Goede uitwisseling van medicatiegegevens is van levensbelang, aldus de KNMP in een brief aan de Eerste Kamer, die samen met de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, ouderenbond KBO-PCOB en het Reumafonds vorige maand werd verstuurd.

Klein Nulent: “Apothekers moeten nu veel moeite doen om patiëntinformatie te ontsluiten die zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik. Deze wet maakt het voor patiënten eenvoudiger om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Voor apothekers scheelt dit in administratieve lasten.”

Gegevens kunnen nu al worden uitgewisseld, maar de nieuwe wet zorgt voor betere beveiliging. Patiënten krijgen ook meer inzicht en zeggenschap over hun gegevens. De KNMP verwacht dat dit de betrokkenheid van de patiënt vergroot, de nauwkeurigheid van het medicatiedossier verbetert en de therapietrouw bevordert. De wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om de patiëntgegevens in te zien.

Samen met de Patiëntenfederatie Nederland, LHV, KNMG en het ministerie van VWS werkt de KNMP aan de praktische invulling en implementatie van de wet. De organisaties willen dat binnen drie jaar regelen.

Document acties

gearchiveerd onder: Politiek
Back to top