Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CMR: rond de tafel voor minder fouten

PW 1/2 - 12-01-2016
Het gebruik van de memocode en de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) leidt tot te veel fouten. Daarom organiseert het Portaal voor Patiënt-veiligheid/CMR in de eerste helft van 2016 rondetafelgesprekken met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de KNMP en adviesbureau Intergo. Het doel van deze bijeenkomsten is om vast te stellen welke risico’s geminimaliseerd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
CMR: rond de tafel voor minder fouten

Bij 50% van de naamsverwisselingen is sprake van een identieke memocode in het voor- of aanschrijven, ondanks door CMR geformuleerde aanbevelingen. De basisoorzaak – het gebruik van de memocode – blijft aanwezig.

GDV is een veel gebruikte en waardevolle distributievorm van geneesmiddelen. Eén op de dertien meldingen van openbare apotheken bij CMR heeft betrekking op GDV. CMR ziet het gebruik hiervan dan ook als een risico. Een deel van de risico’s is inherent aan GDV (automatisering). De rest hangt samen met de gekozen werkwijze, zoals het driemaandelijks autoriseren van recepten door huisartsen. (CR)

Document acties

Back to top