Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bij nierinsufficiëntie meer hypoglykemie door gliclazide

15-07-2016
Sulfonylureumderivaten (SU’s) geven een grotere kans op hypoglykemie dan tot nog toe werd aangenomen. Bij diabetici met een verminderde nierfunctie is dat risico extra hoog. Ziekenhuisapotheker Frank de Vries uit Maastricht stelt daarom de voorkeur voor gliclazide als eerstekeuze-SU ter discussie.
Bij nierinsufficiëntie meer hypoglykemie door gliclazide

In een Brits cohort bestudeerden onderzoekers uit Maastricht, Heerlen en Utrecht de relatie tussen SU’s, hypoglykemie en nierfunctie in vergelijking met metformine [BMJ 2016 jul 13;354:i3625]. Bij gebruikers van SU’s als monotherapie was de kans op hypoglykemie significant groter dan bij gebruikers van metformine als monotherapie (gecorrigeerde hazard ratio [HRa] 2,50; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 2,23-2,82). Lag de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid beneden 30 mL/min/1,73 m2 dan steeg de HRa naar 4,96 (BI95 3,76-6,55). De HRa nam toe van 2,03 (BI95 1,77-2,32) bij lage SU-dosering tot 3,12 (BI95 2,68-3,62) bij hoge dosering. Van alle SU’s had glibenclamide de hoogste HRa: 7,48 (BI95 4,89-11,44). Het risico bij gliclazide verschilde niet van dat bij andere SU's.

Dit real life-onderzoek onder 120.803 gebruikers van orale antidiabetica doet twijfel rijzen aan de prominente plaats van gliclazide in diverse richtlijnen, waaronder de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2013. Zeker bij nierinsufficiëntie achten de onderzoekers voorzichtigheid geboden.

Document acties

Back to top