Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Arts en apotheker willen samen farmazorg doen

Nivel: wel meer afstemming nodig over zorgtaken

PW27 - 05-07-2016
Huisartsen en openbaar apothekers willen meer samenwerken op het gebied van farmaceutische zorg. Apothekers zouden graag meer doen aan het informeren en begeleiden van patiënten, maar huisartsen zien die zorg vooral als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.
Arts en apotheker willen samen farmazorg doen

Openbaar apothekers en huisartsen die al veel samenwerken zijn hierover in het algemeen tevreden. Ze weten elkaar te vinden en dat vindt men met name goed in het belang van de patiënt, zo luidt een conclusie uit het rapport ‘Samenwerking tussen huisarts en openbaar apotheker’, dat Nivel heeft uitgevoerd in samenwerking met sir. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft het onderzoek vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer.

Huisartsen en apothekers blijken wel verschillend te denken over de verdeling van een aantal zorgtaken, concluderen de onderzoekers op basis van een online enquête onder 76 huisartsen en 153 apothekers, interviews en een literatuurstudie.

Huisartsen vinden de voorlichting over bijwerkingen en het begeleiden van patiënten bij het medicatiegebruik bijvoorbeeld een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar apothekers dit vooral zien als hun taak. Van medicatiebewaking geven apothekers aan dat zij dit vooral uitvoeren, terwijl een meerderheid van de huisartsen zegt dat beide partijen dit doen.

“Mogelijk dat de twee beroepsgroepen elk iets anders verstaan onder medicatiebewaking”, vertelt Nivel-onderzoeker Liset van Dijk, “maar het bewaken op interacties is het domein van de apotheker, daarover bestaat geen discussie.”

Recepten aanpassen

Uit de enquête blijkt verder dat apothekers en huisartsen vooral werkafspraken maken over het starten van weekdoseringen, de mate waarin de apotheker recepten mag aanpassen zonder voorafgaand overleg met de huisarts en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen bij polyfarmaciepatiënten.

De onderzoekers geven ook aanbevelingen hoe apothekers en huisartsen taken waarover nog discussie bestaat in de toekomst beter kunnen verdelen. “Door meer samen te werken tijdens opleidingen en nascholingen krijgen de zorgverleners een beter beeld van elkaars expertise. We zien daar voorbeelden van in de internationale literatuur”, aldus Van Dijk.

Bestaande lokale en regionale organisatiestructuren, zoals het fto, bieden volgens de onderzoekers ook kansen tot verdere integratie.

Zorggroepen

Veel huisartsen en apothekers werken op dezelfde locatie: 46% van de apothekers werkt in een vestiging met een of meer huisartsen. Van de huisartsen is 42% samen met een apotheek gevestigd onder een dak. Verder is 33% van de apothekers en 40% van de huisartsen aangesloten bij een zorggroep met zowel huisartsen als apothekers.

Ten slotte benadrukken de onderzoekers dat meer samenwerking geen doel is maar een middel om te komen tot betere zorg. Want hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat meer samenwerking leidt tot betere zorg, is dit niet wetenschappelijk onderbouwd. Van Dijk: “We hebben geen Nederlands onderzoek gevonden dat het effect beschrijft op gezondheidsuitkomsten. Dat willen we graag nog onderzoeken.”

Document acties

Back to top