Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers willen meer regie over AIS

‘Regelgeving legt te zware druk op innovatie’

PW 18 - 03-05-2016
Om apothekers meer invloed te geven bij de ontwikkeling van de apotheekinformatiesystemen (AIS) is vorige week NedAIS opgericht: de landelijke vereniging van AIS-gebruikers. “Externe partijen bemoeien zich te veel met de invulling van apotheeksystemen.”
Apothekers willen meer regie over AIS

Initiatiefnemers van NedAIS zijn de gebruikersverenigingen Farmakeur – apothekers die werken met een AIS van Compu Group Medical (CGM) – en de Vereniging gebruikersoverleg Pharmacom (VeGoP), voor apotheken met een Pharmacomsysteem. NedAIS vertegenwoordigt vrijwel alle apotheken met een AIS, vertelt VeGoP-voorzitter Raymond Kolman: “Dat zijn zo’n tweeduizend apo-theken: elfhonderd Pharmacom- en negenhonderd CGM-gebruikers. We verwachten dat ook gebruikersvereniging Farmasys, met zeventig apotheken, zich snel aansluit.”

Een vereniging die de belangen vertegenwoordigt van alle AIS-gebruikers is volgens de oprichters noodzakelijk omdat externe partijen zich in toenemende mate bemoeien met de ontwikkelagenda van het AIS. Kolman: “Op verzoek van zorgverzekeraars is het AIS onlangs voorzien van een nieuwe declaratiestandaard. Maar de ontwikkelcapaciteit bij de softwarehuizen is beperkt, waardoor er geen ruimte meer is voor de wensen van apothekers.” Daarnaast leggen de wettelijke en administratieve regelingen een te zware druk op de innovatie van het AIS, stelt NedAIS.

LSP

Een front vormen tegen de softwarehuizen is geen doel van de vereniging NedAIS. Volgens Kolman zijn deze partijen juist blij met dit initiatief, omdat ook zij vinden dat gebruikers zelf hun wensen moeten aangeven. “Dit is zeker een goede ontwikkeling”, stelt directeur farmacie van PharmaPartners Sander de Jong. “Een overstijgend gebruikersplatform kan onder meer een rol spelen bij het sectorbreed implementeren van de informatie-uitwisseling met andere zorgverleners via het LSP.”

NedAIS wil binnen de apothekersbranche overeenstemming bereiken over de prioriteiten voor de ontwikkeling van het AIS en het LSP, stelt Kolman. “Apothekers ontvangen via het LSP contra-indicaties, maar bij 95% van deze meldingen is geen actie nodig. Ook zijn voor apothekers alleen afwijkende labwaarden interessant om te ontvangen. Dat moeten we goed organiseren.”

Voorafgaand aan de oprichting van NedAIS hebben de twee gebruikersverenigingen gezamenlijk de wensen besproken voor het LSP. Die lijst is inmiddels ingebracht in het door de KNMP georganiseerde Sectoraal Overleg LSP.

Lidmaatschap

In een reactie laat de KNMP weten graag samen met NedAIS te willen werken aan een beter functionerend LSP. “Het is een goede ontwikkeling dat de AIS-gebruikers de regie meer naar zich toetrekken”, aldus Tosca Noorlander, ICT-adviseur van de KNMP.

Dat partijen buiten de apotheeksector zich bemoeien met het AIS vindt Noorlander overigens logisch en ook positief. “Apothekers acteren tenslotte in een breed zorgnetwerk, waarbinnen steeds meer computersystemen informatie delen.”

Individuele apothekers kunnen hun wensen voor het AIS indienen bij hun eigen gebruikersvereniging. Lid worden van het NedAIS is niet mogelijk, die vereniging telt slechts twee leden: VeGoP en Farmakeur.

Document acties

gearchiveerd onder: Automatisering
Back to top