Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers naar rechter om groothandelsverbod

Rechter wijst verzoek af tot opschorting ACM-maatregel

PW38 - 22-09-2016
Vijfentwintig apothekers zijn naar de rechter gestapt omdat ze van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet meer mogen inkopen bij Brocacef. Volgens de apothekers is dit groothandelsverbod een ernstige aantasting van hun zelfstandig ondernemerschap.
Apothekers naar rechter om groothandelsverbod

De apothekers behoren tot de groep van in totaal 51 franchise- en partnerapotheken van Brocacef die twee jaar lang alle relaties moeten verbreken met de groothandel. Deze voorwaarde heeft de ACM enkele maanden geleden gesteld bij de goedkeuring van de overname van Mediq Apotheken Nederland door Brocacef.

Brocacef werd naar eigen zeggen compleet overvallen toen de mededingingsautoriteit dit zogenoemde groothandelsverbod bekendmaakte. Ook de franchise- en partnerapotheken waren hierop totaal niet voorbereid, vertelt zelfstandig apotheker Laleh Rahmani van Apotheek de Witte Pauw, franchisenemer van de Benu-apotheekformule van Brocacef. “We begrijpen dat Brocacef door de overname apotheken moet afstoten, maar de ACM bepaalt niet bij welke groothandel een zelfstandig apotheker mag inkopen.”

Brocacef startte eind juli een bodemprocedure tegen het groothandelsverbod en vroeg de voorzieningenrechter de maatregel op te schorten tot de definitieve uitspraak, die op zijn vroegst over een jaar wordt verwacht. Kort daarna besloot Rahmani, namens 25 franchise- en partnerapothekers, ook een kort geding aan te spannen tegen het ACM-besluit.

Vorige week heeft de rechtbank in Rotterdam het verzoek tot opschorting afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van een spoedeisend belang. Verder stelde de rechter dat de voorwaarden aan de fusie en de mededingsrechterlijke beoordeling één, niet te delen, geheel zijn. “Wij beraden ons nu op het starten van een bodemprocedure”, aldus Rahmani.

Preferentiebeleid

Tegenover de rechter hebben de zelfstandige apothekers hun bezwaren geuit over het volgens hen gebrekkige ACM-onderzoek. “De mededingingsautoriteit is van mening dat Brocacef invloed heeft op de inkopen van franchise- en partnerapothekers, maar bij deze apothekers is helemaal geen onderzoek verricht. Ook is hen niets gevraagd”, vertelt Rahmani. “Bovendien bepaalt het preferentiebeleid voor een groot deel wat een apotheker inkoopt.”

Volgens de groep apothekers heeft de ACM voor haar onderzoek uitsluitend gesprekken gevoerd met “afhankelijke” partijen, zoals zorgverzekeraars en groothandels. Hierdoor zou het onderzoek te veel zijn gebaseerd op aannames.

De mededingingsautoriteit wilde desgevraagd niet inhoudelijk reageren op de kritiek van de apothekers, omdat de zaak nog onder de rechter is.

Zwakke positie

Klant blijven van Brocacef is niet per se de inzet van de 25 apothekers. Ze vinden dat de ACM hen in problemen brengt, omdat ze nu een zwakke onderhandelingspositie hebben. De drie andere groothandels weten nu immers ook dat de apothekers geen keuze hebben, stelt Rahmani. “Overschakelen op een andere groothandel heeft bovendien veel impact op onze werkwijze en we moeten de apotheekteams opnieuw inwerken.”

Het groothandelsverbod voor de 51 franchise- en partnerapotheken zal ingaan per 1 februari 2017.

Document acties

Back to top