Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverleners nemen verzekeraars de maat

Rollen omgedraaid met zorgalliantie op de Veluwe

PW Magazine 48, jaar 2015 - 24-11-2015
Zorgverleners op de Veluwe geven zorgverzekeraars een keurmerk als zij voldoen aan bepaalde criteria. Met dit GezondVeluwe-keurmerk willen zij bewoners aan zich binden met duurzame zorg voor de regio.
Zorgverleners nemen verzekeraars de maat

Het keurmerk maakt voor bewoners van Noordwest-Veluwe en Oost-Flevoland inzichtelijk welke zorgverzekeraars duurzame zorg in deze regio mogelijk maken. Initiatiefnemers van het keurmerk zijn de Huisartsen Coöperatie Medicamus, Zorggroep Noordwest-Veluwe en Ziekenhuis St Jansdal, die zich hebben verenigd in een regionale zorgalliantie.

De alliantie wil de macht van de zorgverzekeraar breken en de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders versterken, vertelt initiatiefnemer Arend Jan Poelarends, financieel directeur van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. “Zorgverzekeraars zitten steeds dichter op de huid van zorgprofessionals. Dat maakt de regionale zorg langzaam kapot.”

Vertrouwen

Uit gesprekken blijkt volgens Poelarends dat bewoners erop vertrouwen dat de zorgaanbieders het beste weten hoe de zorg moet worden georganiseerd. “Ze vertelden ons wat ze belangrijk vinden, dat hebben wij neergelegd bij de zorgverzekeraars.”

Geen beperkingen op ziekenhuisbehandelingen en diabetes- en incontinentiemateriaal bestellen bij de eigen zorgverlener. Dat zijn enkele van de criteria waar zorgverzekeraars aan moeten voldoen. In december verstrekt de alliantie het GezondVeluwe-keurmerk aan de eerste zorgverzekeraars.

Vrije keuze

In het belang van de 180.000 inwoners willen de zorgaanbieders contracten sluiten met alle zorgverzekeraars. GezondVeluwe is dus geen regionale zorgverzekering: verzekerden blijven vrij in hun keuze voor een zorgverzekering.

Zorgverzekeraars hebben volgens Poelarends zeer verschillend gereageerd op het keurmerk. “Sommige hebben ons initiatief helaas volledig naast zich neergelegd.” Toch is Poelarends – die vijf jaar werkte bij Zilveren Kruis – overtuigd dat zorgverzekeraars gaan inzien dat het keurmerk mogelijkheden biedt om klanten aan zich te binden.

Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar in deze regio, wil desgevraagd het keurmerk graag ontvangen. Woordvoerder Christine Rompa: “Wij kiezen zelf ook voor een regionale aanpak. Onze zorginkopers zijn sinds dit jaar ingedeeld op basis van regio’s en niet meer naar zorgsegment.”

Preferentiebeleid

Apothekers, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties kunnen zich volgend jaar aansluiten bij de zorgalliantie. Maar de negentien apotheken in deze regio, verenigd in een coöperatie, hebben zich daar officieel nog niet over uitgesproken.

Jaap Denee van Apotheek Greidanus in Harderwijk vindt het goed dat er “een tegenbeweging is”, want volgens hem raakt de zorg steeds meer versnipperd. “Patiënten moeten voor drinkvoeding en incontinentiemateriaal naar verschillende loketten. Dat moet echt stoppen.”

De zorgalliantie ontwikkelt ook een regionaal preferentiebeleid. Volgens Poelarends is het mogelijk met behoud van doelmatigheid minder verschillende geneesmiddelen voor te schrijven in de regio. “Samen met de grootste zorgverzekeraar willen we dit beleid vastleggen. We hopen dat andere zorgverzekeraars dat volgen.”

Document acties

Back to top