Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zeven positieve adviezen juli 2015

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 05-08-2015
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA heeft positief geadviseerd over het verlenen van handelsvergunningen voor de volgende nieuwe geneesmiddelen.

Alirocumab (Praluent) voor de behandeling van patiënten met primaire heterozygote familiaire en niet-familiaire hypercholesterolemie en gemengde hyperlipidemie. Het middel kan in combinatie met een statine of met een statine en andere lipidenverlagende therapie worden gebruikt bij patiënten die onvoldoende reageren op statines. Ook kan het worden gebruikt bij patiënten die statine-intolerant zijn of niet in aanmerking komen voor statines.

Guanfacine (Intuniv) voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar.

Isavuconazol (Cresemba) voor de behandeling van aspergillose en mucormycose.

IJzercitraat-complex (Fexeric) voor de behandeling van hyperfosfatemie bij dialysepatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Susoctocog alfa (Obizur) voor de behandeling van verworven hemofilie bij patiënten met ernstige bloedingen.

Ceftolozaan + tazobactam (Zerbaxa) voor de behandeling van gecompliceerde intra-abdominale infecties, acute pyelonefritis en gecompliceerde urineweginfecties.

Sufentanil (Zalviso) voor de behandeling van acuut matige tot ernstige postoperatieve pijn.

Document acties

Back to top