Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccin beschermt oudere tegen longontsteking

PW Magazine 42, jaar 2015 - 08-10-2015
Het nieuwe pneumokokkenvaccin PCV13 is effectief in het voorkomen van longontsteking bij ouderen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Henri van Werkhoven.

Het PCV13-vaccin is gericht tegen dertien typen van de meest voorkomende verwekker van longontsteking: Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Deze varianten zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 12% van alle gevallen van longontsteking die buiten het ziekenhuis worden opgelopen.

In de community-acquired pneumonia immunization trial in adults (CAPiTA) kwam naar voren dat het vaccin 38% van deze gevallen kan voorkomen.

Of het nieuwe vaccin ingevoerd zal worden, hangt volgens Van Werkhoven - naast de effectiviteit - ook af van de hoeveelheid relevante pneumokokkentypen die in de toekomst de ziektelast bepalen. Dit zal naar verwachting afnemen doordat het vaccineren van kinderen tegen pneumokokken ouderen indirect beschermt.

Eerste keus

Verder concludeert Van Werkhoven dat betalactam-antibiotica eerste keus moeten zijn bij de behandeling van een longontsteking bij patiënten op een verpleegafdeling. Deze antibiotica werken volgens Van Werkhoven net zo goed als breedspectrumantibiotica maar zijn selectiever en veroorzaken daardoor minder resistentieontwikkeling.

Document acties

Back to top