Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toevoegen liraglutide: minder insuline nodig

PW Magazine 49, jaar 2015 - 02-12-2015
Het toevoegen van liraglutide aan de dagelijkse insuline-injecties van patiënten met diabetes type 2 verbetert de glykemische controle zonder dat er een verhoogd risico is op hypoglykemie. Daarnaast verlaagt toevoeging van dit middel het lichaamsgewicht en zorgt het ervoor dat patiënten hun insulinedoseringen kunnen verlagen.
Toevoegen liraglutide: minder insuline nodig

Dat schrijven M. Lind et al. in de BMJ. Aan hun gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek deden 124 diabetes type 2-patiënten mee met een slechte glykemische controle (HbA1c-concentratie ≥58 mmol/mol [7,5%] en ≤102 mmol/mol [11,5%]) en een body mass index (BMI) van 27,5-45 kg/m2 die dagelijks meerdere insuline-injecties nodig hadden. Zij kregen subcutaan liraglutide of een placebo.

Liraglutide werd geassocieerd met een significante HbA1c-reductie van 16,9 mmol/mol (1,5%) versus 4,6 mmol/mol (0,4%) voor de placebo (verschil –12,3 mmol/mol, BI95 –15,8- –8,8 mmol/mol). Ook het lichaamsgewicht in de liraglutidegroep was significant lager dan in de placebogroep (verlaging 3,8 versus 0,0 kg; verschil –3,8 kg, BI95 –4,9- –2,8 kg). Het aantal dagelijkse insulinedoses was respectievelijk met 18,1 units versus 2,3 units verlaagd (verschil –15,8, BI95 –23,1- –8,5 units).

Geen van beide groepen patiënten ervoer ernstige hypoglykemische events. Ook was er geen significant verschil tussen beide groepen in symptomatische of asymptomatische niet-ernstige hypoglykemie (<4,0 of <3,0 mmol/L). Verder hadden 21 respectievelijk 5 patiënten last van misselijkheid (32,8% en 7,8%). Ernstige bijwerkingen traden op bij 3 respectievelijk 4 patiënten (5% en 7%). Omdat de studie relatief kort duurde moet er in vervolgonderzoek worden gekeken naar de cardiovasculaire veiligheid en bijwerkingen die mogelijk optreden wanneer liraglutide langer wordt gebruikt.

Het onderzoek werd deels gesponsord door Novo Nordisk en InfuCare.

Document acties

Back to top