Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

TNF-alfaremmers bij psoriasis: risico tbc

PW Magazine 14, jaar 2015 - 01-04-2015
Tuberculose (tbc) is een zeldzame maar ernstige complicatie bij de behandeling van psoriasis met TNF-alfaremmers. Deze bijwerking kan ontstaan ondanks dat hiertegen preventieve medicatie is gegeven.
TNF-alfaremmers bij psoriasis: risico tbc

Dat beschrijven Turkse onderzoekers in het International Journal of Dermatology. Ze bestudeerden gegevens van 370 psoriasispatiënten die TNF-alfaremmers kregen. De patiënten gebruikten bij de start van het onderzoek al minstens twee maanden een TNF-alfaremmer. De wetenschappers verzamelden gegevens over in het verleden doorgemaakte tbc, testresultaten van de tuberculine-huidtest en de lokalisatie van tbc. Ook bekeken ze welke type TNF-alfaremmer werd gebruikt, voor hoe lang en of er preventief isoniazide was gegeven.

Vier patiënten (1,08%) ontwikkelden tbc in de eerste 23 maanden na start van de behandeling. Drie van hen hadden pulmonale tbc (twee gebruikten etanercept, één adalimumab), bij één manifesteerde de ziekte zich in het gastro-intestinale stelsel – bij gebruik van infliximab. Geen van deze patiënten had vooraf een verhoogd risico op tuberculose, behalve de patiënt met gastro-intestinale tbc omdat die ook methotrexaat en een corticosteroïde gebruikte. Andere risicofactoren voor tbc zijn bijvoorbeeld kanker, diabetes, hoge leeftijd en chronische longaandoeningen. Twee patiënten ontwikkelden pulmonale tbc in weerwil van profylaxe met isoniazide. De drie patiënten met pulmonale tbc herstelden na behandeling van tuberculose, de patiënt met gastro- intestinale tbc ontwikkelde nierfalen.

De wetenschappers becijferden dat het cumulatieve incidentieratio op tbc bij de in deze studie gebruikte TNF-alfaremmers 890/100.000 personen per jaar bedraagt. Ter vergelijking: bij de algemene Turkse bevolking is dit 280/100.000.

De auteurs geven een beperking van hun studie aan: er ontbreekt een controlegroep van tbc-patiënten waarmee het tbc-risico bij psoriasis vergeleken kan worden met dat bij andere ontstekingsziekten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tbc de achtste doodsoorzaak wereldwijd.

Document acties

Back to top