Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tinzaparine bij VTE

PW Magazine 36, jaar 2015 - 02-09-2015
Tinzaparine zorgt voor minder niet-ernstige bloedingen bij patiënten met kanker en veneuze trombo-embolie (VTE) dan de standaardbehandeling met tinzaparine gevolgd door warfarine.

Dat schrijven A.Y.Y. Lee et al. in JAMA. Van de 449 patiënten in de tinzaparinegroep kregen er 49 een niet-ernstige bloeding versus 69 van de 451 in de warfarinegroep (HR 0,58; BI95 0,40-0,84; P=0,004). Er zijn geen verschillen gevonden in ernstige bloedingen (bij 12 respectievelijk 11 patiënten), overleving (150 respectievelijk 138 patiënten) of terugkerend VTE (bij 7,2% respectievelijk 10,5%).

Document acties

Back to top