Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

TAS-102 bij colorectale kanker

PW Magazine 23, jaar 2015 - 03-06-2015
TAS-102 (trifluridine + tipiracil) verlengt het leven van patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker.

Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. In een fase III-studie kregen achthonderd patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker TAS-102 of een placebo. De gemiddelde overleving was 7,1 maanden respectievelijk 5,3 maanden (HR 0,68, BI95 0,58-0,81). De ziekte verslechterde met TAS-102 na 5,7 maanden versus 4,0 maanden met een placebo (HR 0,66, BI95 0,56-0,78). De helft van de patiënten was al zonder resultaat behandeld met fluorpyrimidinen of capecitabine.

Document acties

Back to top