Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Studie: wellicht bias in verband statines en geheugenverlies

PW Magazine 25, jaar 2015 - 09-06-2015
Het verband tussen het slikken van statines en reversibel geheugenverlies is mogelijk het gevolg van bias. Dat blijkt uit Brits onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.

De onderzoekers haalden gegevens uit de grootste Britse huisartsendatabase, The Health Improvement Network (THIN). Ze vergeleken 482.543 statinegebruikers met twee controlegroepen: 482.543 gematchte niet-statinegebruikers en een groep van 26.484 patiënten die een cholesterolverlager gebruikten uit een andere klasse dan de statines, bijvoorbeeld een fibraat. Vooral van statines is een relatie met geheugenverlies bekend. De literatuur is echter niet eenduidig over dat verband.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat statinegebruikers, vergeleken met niet-gebruikers, een aanzienlijk hogere kans hadden om binnen dertig dagen na starten van de statine reversibel geheugenverlies te ontwikkelen (OR 4,40, BI95 3,01-6,41). Dit effect was dosisafhankelijk en – zoals te verwachten – het grootst bij de meest lipofiele statine (simvastatine).

Ook gebruikers van de andere typen cholesterolverlagers hadden een verhoogde kans op geheugenstoornissen, binnen een maand na starten van de behandeling (OR 3,60, BI95 1,34-9,70). Tussen statinegebruikers en patiënten die andere typen cholesterolverlagers slikten, vonden de onderzoekers geen significant verschil.

De onderzoekers stellen vast dat alle cholesterolverlagers – ongeacht hun klasse – samenhangen met geheugenverlies. Dat betekent volgens hen hetzij dat alle cholesterolverlagers dit effect hebben, hetzij dat er sprake moet zijn van bias. Aangezien de molecuulstructuren van cholesterolverlagers onderling nogal variëren, houden ze het op het laatste.

De onderzoekers denken dat confounding bij indication een grote rol speelt. Ook achten ze detectie-bias waarschijnlijk. Patiënten die statines gebruiken komen vaker bij hun huisarts. Geheugenverlies zal daardoor eerder worden opgemerkt.

Document acties

Back to top