Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overdracht zorg kwetsbare oudere moet beter

PW Magazine 27, jaar 2015 - 30-06-2015
De overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen die het ziekenhuis verlaten was in 2013 onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek dat de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) in 2014 heeft uitgevoerd bij 280 zorgverleners in tien zorgregio’s.

In veel gevallen waren de juiste patiëntgegevens niet aanwezig of niet correct geadministreerd bij de zorgverlener die de zorg moest overnemen. Ook ontbraken volgens de Inspectie vaak standaard-afspraken over de manier van het overdragen van gegevens en de borging daarvan.

Alle zorgverleners in de onderzochte regio’s zijn inmiddels hard aan de slag om het proces van overdracht te verbeteren, aldus de IGZ. In elke regio moeten de zorgverleners gezamenlijk binnen drie maanden een analyse hebben gemaakt van de risico’s bij de overdracht van kwetsbare ouderen.

Binnen zes maanden na deze analyse moeten zij hun regionale verbeterafspraken hebben vastgelegd. Twaalf maanden daarna moeten die afspraken zorgen voor een sluitend en veilig overdrachtsysteem.

Document acties

Back to top