Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe medicijnen bij hyperkaliëmie

PW Magazine 5, jaar 2015 - 29-01-2015
Bij de behandeling van hyperkaliëmie zijn positieve resultaten geboekt met de kaliumion-vanger zirconiumsilicaat (ZS-9, ZS Pharma) en het kaliumbindend polymeer patiromer (Relypsa). De middelen gaven een significante reductie van de serumkaliumconcentratie.
Nieuwe medicijnen bij hyperkaliëmie

De resultaten van beide studies staan beschreven in New England Journal of Medicine.

Voor het multicenter tweedelig, dubbelblind fase III-onderzoek van David Packham (Universiteit Melbourne) werden 753 patiënten met hyperkaliëmie gerandomiseerd, zij kregen ZS-9 (1,25 g; 2,5 g; 5 g, of 10 g) of placebo gedurende 48 uur, driemaal daags toegediend. Patiënten met een normokaliëmie (3,5 tot 4,9 mmol/l) werden na 48 uur gerandomiseerd en kregen ZS-9 of placebo eenmaal per dag van dag 3 tot dag 14 (onderhoudsfase).

Na 48 uur was de serumkaliumconcentratie van 5,3 naar 4,9 mmol/l gezakt in de groep patiënten die 2,5 gram ZS-9 kregen, 4,8 mmol/l in die groep die 5 gram kregen, en 4,6 mmol/l in de groep die 10 gram kregen. Bij patiënten die 5 gram ZS-9 kregen of 10 gram, bleef de reductie in de onderhoudsfase respectievelijk 4,7 en 4,5 mmol/l. Terwijl in de placebogroep de concentratie boven de 5,0 mmol/l bleef.

Matthew Weir (Universiteit Baltimore) onderzocht voor dezelfde editie patiënten met chronische nierziekte die RAAS-remmers krijgen en last hebben van hyperkaliëmie. In de initiële fase van de studie kregen 237 patiënten patiromer toegediend. Na week 4 had 76% van de patiënten een adequate kaliumconcentratie bereikt (3,8 tot <5,1 mmol per liter). Vervolgens werden 107 van deze patiënten gerandomiseerd voor een multicenter prospectieve trial: de helft kreeg patiromer en de andere helft een placebo om te kijken of patiënten terugvielen. 60% van de patiënten in de placebogroep viel terug en 15% van de patiënten die patiromer kregen (week 8).

Bijwerkingen waren gelijk in de ZS-9- en placebogroep. Diarree was de meest voorkomende complicatie. De meest gemelde bijwerking van patiromer was constipatie.

Document acties

Back to top