Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

MeMO-aanpak reduceert statinestop met de helft

PW Magazine 11, jaar 2015 - 09-03-2015
De methode om therapietrouw te bevorderen MeMO van Health Base reduceert het aantal patiënten dat onterecht statinegebruik staakt met 50%. De methode is kosteneffectief. Dat blijkt uit een studie die werd gepresenteerd op de KNMP-regiobijeenkomsten.
MeMO-aanpak reduceert statinestop met de helft

MeMO stoelt op het opsporen en nabellen van risicopatiënten die hun medicatie niet (op tijd) komen halen, motiverende gespreksvoering en counseling. De KNMP- regiobijeenkomsten vonden dit jaar voor het eerst plaats, in vier plaatsen in het land. Het thema was ‘Therapietrouw, u maakt het verschil’.

Apotheker-onderzoeker Martina Teichert liet zien hoe apothekers zelf aflevertrouw kunnen destilleren uit KNMP/SFK-webrapportages, een goede maat voor therapietrouw. Hoe belangrijk therapietrouw is, bleek uit de wereldwijd 500 miljard dollar aan vermijdbare kosten door onverantwoord geneesmiddelgebruik. Ruim de helft daarvan is toe te schrijven aan therapieontrouw, wat de kans verdubbelt op een geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopname. Therapieontrouw aan cardiovasculaire middelen veroorzaakt jaarlijks driemaal zoveel doden (>1650) als verkeersslachtoffers, vertelde hoogleraar Peter de Smet, co-auteur van HARM-WRESTLING.

Overigens verschilt het belang van therapietrouw per geneesmiddel, merkte zijn collega Koos Brouwers op tijdens de bijeenkomst in Zwolle. Bisfosfonaten zijn met een therapietrouw van 50% al effectief; voor DOAC’s ligt dat percentage boven de 80%.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent sprak tijdens de bijeenkomst zijn zorg uit over de budgetpolis, waarbij in sommige gevallen slechts 50% wordt gerestitueerd bij niet-gecontracteerde zorg. Dat kan betekenen dat een patiënt een dorp verder naar de apotheek moet voor zijn medicatie.

Ook over het voorstel voor een aangepaste zorgwet is de KNMP bezorgd. “Het tast het recht op vrije keuze van de zorgverlener aan”, aldus Klein Nulent. “En we twijfelen aan de haalbaarheid van de beoogde besparing van één miljard euro.”

Document acties

Back to top