Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meevaller geneesmiddelen circa € 150 miljoen

PW Magazine 15, jaar 2015 - 02-04-2015
De kosten van geneesmiddelen zijn vorig jaar opnieuw lager uitgevallen dan het ministerie van VWS had geraamd. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) schat de meevaller op € 150 miljoen. De uitgaven stegen vorig jaar met 1% tot € 4,13 miljard, aldus de SFK, terwijl minister Edith Schippers van Volksgezondheid in haar begroting had gerekend op een toename met 4,3%.

Het grootste effect op de meevallende medicijnkosten had het patentverloop op geneesmiddelen: € 66 miljoen. De vervangende preferentiemiddelen drukten de uitgaven, waarbij vooral de introductie van generieke capecitabine-tabletten van invloed was. Volgens de SFK halveerde dat de prijzen van deze middelen. De geneesmiddelenuitgaven daalden ook door de overheveling van fertiliteitshormonen naar de ziekenhuizen.

De definitieve cijfers komen volgende maand. De minister gaat daarbij uit van cijfers van het Zorginstituut, die kunnen afwijken van de SFK-cijfers. De laatste jaren vallen de kosten voor geneesmiddelen telkens lager uit dan VWS begroot, dit terwijl de vraag naar zorg toeneemt.

Document acties

Back to top