Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bevel IGZ: Apotheek Princenhage in Breda moet dicht

02-04-2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de apotheker/eigenaar van Apotheek Princenhage in Breda afgelopen maandag een bevel gegeven ex artikel 87a Wet BIG. Hij mag sinds 31 maart zijn werk als apotheker niet meer doen.

De apotheker mag geen recepten meer aannemen, geneesmiddelen ter hand stellen aan patiënten en farmaceutische zorg verlenen, totdat is voldaan aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg volgens de geldende Nederlandse Apotheek Norm (NAN), zo heeft de IGZ vandaag laten weten.

Tijdens een onaangekondigd bezoek vorige week constateerde de IGZ risico’s voor de patiëntveiligheid: zo staat de apotheker alleen in zijn zaak, levert hij volgens de IGZ medicatie af zonder adequate controle en zonder vastgelegde medicatiebewaking. Benodigde geneesmiddelen zijn niet of niet tijdig in de apotheek beschikbaar. Verder trof de Inspectie bij een steekproefsgewijze controle van de geneesmiddelenvoorraad losse medicijnstrips aan zonder vervaldatum.

Het IGZ-bevel is geldig tot de apotheker bij de Inspectie heeft aangetoond dat de tekortkomingen zijn weggenomen en de noodzakelijke verbeteringen zijn gerealiseerd.

De Inspectie heeft de apotheker om een weerwoord gevraagd, maar die heeft te kennen gegeven er niet op te kunnen ingaan vanwege zijn werk in de apotheek, zo laat de IGZ weten in een brief aan Apotheek Princenhage. De apotheker was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

Document acties

Back to top