Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Maatregelen tegen osteonecrose bij zoledroninezuur

PW Magazine 13, jaar 2015 - 25-03-2015
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) beveelt aan een patiëntenkaart te introduceren om de patiënt beter te informeren over maatregelen die het risico op kaaknecrose tijdens het gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) kunnen beperken.

Dit advies komt na een herbeoordeling van het middel. Eerder deed de PRAC al de aanbeveling om de productinformatie aan te passen. De aanbevelingen worden later deze maand besproken in de vergadering van de Committee on Medicinal Products for Human Use (CHMP).

Het is bekend dat er een klein risico op osteonecrose (afsterven van botweefsel) van de kaak is bij gebruik van bisfosfonaten. Hiervoor heeft de CHMP al eerder maatregelen aanbevolen. De huidige PRAC-aanbeveling betreft zoledroninezuur. Vergelijkbare aanbevelingen voor andere bisfosfonaten en denosumab zullen in komende periodieke herbeoordelingen worden gedaan.

Document acties

Back to top