Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ verlengt looptijd circulaire ‘Grootschalige bereiding’ met 1 jaar

21-08-2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de looptijd van de circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’ met een jaar verlengd tot 22 augustus 2016.

Hiermee blijft de status quo voor het doorleveren van bereidingen gehandhaafd. In de circulaire staan de voorwaarden beschreven waaronder apotheken bereide geneesmiddelen mogen doorleveren aan andere apotheken.

Document acties

Reacties

21-08-2015 09:24
J.C. Kortekaas zegt:

IGZ gaat tegen de argumentatie van de minister in bij de verdediging destijds van de Geneesmiddelenwet. Doorleveren mag nooit meer dan de helft van de omzet van een apotheek uitmaken, zoals bij Fagron. Dit stinkt!

24-08-2015 09:45
Kring-apotheek Swarte zegt:

Even de brief van de inspectie uit 2007 aangeklikt. Er staat:
'Van de bereidende apothekers wordt in de eerste plaats verwacht dat zij vanaf heden geen bereidingen meer vervaardigen waarvoor in de EU een geregistreerd therapeutisch alternatief op de markt is en ook geen bereidingen waarvan de therapeutische rationale niet kan worden aangetoond. De inspectie zal hier met onmiddellijke ingang op toezien...'

En ook:
'Niet-bereidende apothekers mogen geneesmiddelen slechts betrekken van de bereidende apothekers en deze in voorraad hebben, indien de bereidende apothekers aan de hiervoor gestelde eisen voldoen.'

Als je dit goed leest is een bereider besmet als er maar 1 product niet deugt en mag je als apotheker geen geneesmiddelen meer van deze bereider doorverkopen.

Dan is het standpunt van de KNMP over bijvoorbeeld tranylcypromine 10 mg natuurlijk vreemd:
'Bovendien is het alternatief, de doorgeleverde bereiding van tranylcypromine, momenteel niet beschikbaar.'

Wij mogen als apotheker geen doorgeleverde bereiding van tranylcypromine inkopen en afleveren. Toch faciliteert onze beroepsvereninging het illegaal doorleveren door het product in de Z-index op te nemen.

Snapt u het nog?

24-08-2015 17:14
E. Bos zegt:

Reactie van de KNMP:
De KNMP bepaalt niet welke artikelen in de G-Standaard worden opgenomen. Leveranciers mogen in principe alles bij Z-Index aanmelden, mits het artikelen zijn die in de (ziekenhuis)apotheek worden gebruikt. De leverancier is en blijft verantwoordelijk voor het product en de aangemelde informatie.
Vanuit farmacotherapeutisch oogpunt is het ook niet wenselijk dat Z-index een product niet op zou nemen in de G-Standaard als dat in de praktijk wel wordt gebruikt.

Back to top