Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: betere zorg in verpleeghuizen

13-10-2015
Verpleeghuizen voldoen grotendeels aan de normen voor veilige zorg. Vooral de deskundigheid en inzetbaarheid van personeel zijn verbeterd, maar medicatieveiligheid blijft nog een verbeterpunt. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na extra bezoeken in het afgelopen halfjaar aan 150 verpleeghuizen.
IGZ: betere zorg in verpleeghuizen

De betrokkenheid en aandacht van medewerkers voor cliënten in de getoetste verpleeghuizen is groot, stelt de Inspectie in de tussenrapportage.

Ruim twee jaar geleden concludeerde de toezichthouder in het rapport Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam nog dat het personeel in meer dan de helft van alle instellingen onvoldoende was afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt. Nu heeft 67% van de 150 getoetste instellingen dit wel goed geregeld.

Zorgaanbieders zijn er volgens de toezichthouder in geslaagd ervaringen en klachten van cliënten te gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit. Ook is het volgens de normen uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen verbeterd.

Medicatieveiligheid

Aandachtspunten zijn volgens IGZ: de scholing van medewerkers, het cliëntdossier en de afstemming van de verschillende onderdelen van het zorgplan.

Ook op het gebied van medicatieveiligheid is volgens de Inspectie verbetering mogelijk: van de 150 instellingen beschikt 40% niet over een actueel medicatieoverzicht van de apotheker. Daarnaast vindt bij 41% geen tweede controle plaats van medicatie die niet op rol wordt geleverd of van risicovolle medicatie.

Ook blijken de zorgaanbieders de houdbaarheid van geneesmiddelen vaak onvoldoende bij te houden en worden geneesmiddelen niet altijd zorgvuldig bewaard en afgevoerd. Zo vond de Inspectie bij sommige instellingen geneesmiddelen die over de vervaldatum waren of niet op naam in voorraad werden bewaard.

Medicatiebeoordelingen

De meeste instellingen maken volgens IGZ wel volgens de norm afspraken met cliënten over het medicatiebeheer. Ook signaleren bijna alle instellingen de werking en bijwerking van geneesmiddelen en vindt er bij meer dan 70% een jaarlijkse medicatiebeoordeling plaats in overleg tussen arts en apotheker.

Document acties

Back to top