Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gosereline verhoogt kans op zwangerschap

PW Magazine 13, jaar 2015 - 25-03-2015
Premenopauzale vrouwen met borstkanker die naast de standaard chemotherapie gosereline krijgen, lijken minder kans te hebben op ovarieel falen, vervroegde overgang en vruchtbaarheidsproblemen.
Gosereline verhoogt kans op zwangerschap

Dat schrijven H.C.F. Moore et al. in de New England Journal of Medicine. Ze onderzochten of gosereline, een gonadoreline-agonist, de ovaria zou beschermen tegen de nadelige effecten van chemotherapie. Eerdere studies toonden tegenstrijdige resultaten en bevatten geen gegevens over zwangerschappen.

De onderzoekers vergeleken 105 premenopauzale vrouwen met een operabel, niet-hormoongevoelig mammacarcinoom die gosereline kregen naast de standaardchemotherapie, met 113 vergelijkbare vrouwen die alleen chemotherapie kregen (mediane follow-up: 4,1 jaren).

Er was sprake van ovarieel falen na twee jaar, het primaire eindpunt, bij 5 van de 66 vrouwen in de goserelinegroep (8%) vergeleken met 15 van de 69 (22%) in de groep met alleen chemotherapie (OR 0,30, BI95 0,09-0,97, p=0,04). Bij hen bleven de menstruaties uit in de voorafgaande zes maanden en lagen de FSH-spiegels op het niveau van postmenopauzale vrouwen. Omdat slechts van 135 van de 218 vrouwen de gegevens beschikbaar waren van de menstruaties en FSH-spiegels, voerden de onderzoekers sensitiviteitsanalyses uit. Ook daaruit bleek een gunstig effect van gosereline.

Uit de analyse van de secundaire eindpunten, waarin alle 218 vrouwen konden worden meegenomen, bleek dat twaalf van de 113 vrouwen (11%) met alleen chemotherapie minstens één zwangerschap doormaakten, vergeleken met 22 van de 105 (21%) in de goserelinegroep (OR 2,45, BI95 1,09-5,51, p=0,03). Het aantal vrouwen dat zwanger probeerde te worden, verschilde niet significant per groep.

Verder lijkt de toevoeging van gosereline vergeleken met enkel chemotherapie een gunstig effect te hebben op de ziektevrije overleving (89% versus 78%, aangepaste HR 0,49, BI95 0,24-0,97, p=0,04) en de totale overleving (92% versus 82%, aangepaste HR 0,43 BI95 0,18-1,00, p=0,05).

Document acties

Back to top