Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eltrombopag voor kind met chronische ITP

PW Magazine 36, jaar 2015 - 02-09-2015
De trombopoëtinereceptoragonist eltrombopag is nu ook veilig en effectief gebleken bij kinderen met chronische immuuntrombopenie (ITP). Dat schrijven J.D. Grainger et al. in de Lancet.
Eltrombopag voor kind met chronische ITP

Aan hun PETIT2-studie deden 92 patiënten tussen 1 en 17 jaar met minder dan 30×109 bloedplaatjes per liter mee. 63 kinderen kregen gedurende dertien weken elke dag eltrombopag (startdosering 6-17-jarigen: tussen 25 en 50 mg, afhankelijk van lichaamsgewicht en etniciteit, 1-5-jarigen: tussen 0,8 en 1,2 mg/kg per dag) en 29 kregen een placebo. Van de kinderen in de eltrombopaggroep bereikten 25 (40%) een bloedplaatjesniveau van minimaal 50×109 per liter voor minimaal zes van de laatste acht weken van de studieperiode versus een (3%) in de placebogroep (OR 18,0; BI95 2,3-140,9; p=0,0004).

De resultaten voor de verschillende leeftijdsgroepen waren vergelijkbaar (eltrombopag versus placebo: 39% versus 10% voor 12-17-jarigen, 42% versus 0% voor 6-11-jarigen en 36% versus 0% voor 1-5-jarigen). Aan het eind van de studieperiode hadden in verhouding minder kinderen in de eltrombopaggroep (35 (37%) van 63 patiënten) bloedingen van WHO-klasse 1-4 dan kinderen in de placebogroep (16 (55%) van 29 patiënten).

Na de dubbelblinde studieperiode volgde een 24 weken durende open-label behandelingsperiode waarbij alle kinderen eltrombopag kregen. 70 van de 87 kinderen (80%) bereikten minstens eenmaal minimaal 50×109 bloedplaatjes per liter.

Bijwerkingen die vaker optraden met eltrombopag dan met een placebo waren verkoudheid (11 (17%) patiënten), rhinitis (10 (16%) patiënten), infectie van de bovenste luchtwegen (7 (11%) patiënten) en hoesten (7 (11%) patiënten). Serieuze bijwerkingen traden op bij 5 (8%) kinderen in de eltrombopaggroep en 4 (14%) in de placebogroep.

Mensen met ITP hebben door een verhoogde afbraak te weinig bloedplaatjes. Eltrombopag wordt al gebruikt bij volwassenen met chronische ITP.

Document acties

Back to top