Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afspraken medicatiegebruik Noord-Holland

PW Magazine 26, jaar 2015 - 23-06-2015
Medicatie in de thuissituatie moet veiliger in de regio Noord-Holland Noord, vinden 25 zorgorganisaties. Vorige week hebben ze afspraken ondertekend over voorschrijven, afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie.

Met de nieuwe afspraken – vastgelegd in een regionale richtlijn – willen de huisartsen, apothekers en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen wonen.

De veiligheid rond medicatiegebruik wordt volgens de partijen vergroot doordat cliënt, huisarts, apotheker en thuiszorg nauw samenwerken en weten wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. De regionale afspraken zijn gebaseerd op de Veilige Principes in de Medicatieketen, die zijn opgesteld door de Task Force Medicatieveiligheid.

De volgende apothekersorganisaties hebben het convenant ondertekend: Coöperatie Apothekers Kop van Noord-Holland, Apothekersvereniging Noord-Kennemerland en Vereniging Westfriese Apothekers.

Document acties

Back to top