Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM: overname van Mediq door Brocacef onder de loep

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 23-07-2015
Nader onderzoek is nodig naar de gevolgen van de overname van Mediq door Brocacef voor consumenten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. In een groot aantal gemeenten staat de concurrentie tussen apotheken op het spel. Dat maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag bekend.
ACM: overname van Mediq door Brocacef onder de loep

Volgens de mededingingsautoriteit krijgt Brocacef door de voorgenomen overname van Mediq Apotheken Nederland zowel op de markt voor openbare apotheken als op de  groothandelsmarkt mogelijk een te sterke positie.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat er een groot aantal gemeenten in Nederland is waar apotheken van Brocacef en/of Mediq na overname een positie krijgen die de concurrentie mogelijk significant beperkt – met als gevolg minder keuze voor de consument. Na de overname heeft Brocacef in totaal 335 eigendomsapotheken.

Apotheken van Brocacef zouden door afname van lokale concurrentie ook minder prikkels krijgen om de kwaliteit hoog te houden, aldus de ACM.

Zorgverzekeraars

Verder ziet de mededingingsautoriteit een risico dat zorgverzekeraars door de concentratie niet meer om Brocacef heen kunnen bij het afsluiten van contracten. De kans bestaat dat zorgverzekeraars en consumenten daardoor meer moeten gaan betalen.

De ACM gaat aanvullend onderzoek verrichten naar de gevolgen van de overname voor consumenten en voor de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars.

Ook de groothandelsactiviteiten wil de ACM nader onderzoeken: na de overname blijft een beperkt aantal groothandels over dat aan ziekenhuizen kan leveren. Brocacef krijgt hierdoor mogelijk een te sterke positie ten opzichte van de ziekenhuizen. De ACM gaat onderzoeken of dit kan leiden tot minder goede voorwaarden voor ziekenhuizen.

Complex

Brocacef moet naar aanleiding van het ACM-besluit een vergunning aanvragen voor de overname. Daarna heeft de ACM dertien weken de tijd voor haar vervolgonderzoek.

In een reactie laat Brocacef weten de mededingingsautoriteit meer tijd te gunnen voor aanvullend onderzoek. De complexiteit van de farmaciemarkt en de impact van de voorgenomen overname rechtvaardigen volgens het apotheekbedrijf de extra tijd.

Eerder sprak Brocacef de hoop uit in het derde kwartaal toestemming te krijgen voor de overname, maar het bedrijf zal nog een aantal maanden extra geduld moeten opbrengen.

Na goedkeuring van de ACM start Brocacef met de rebranding van alle 220 Mediq Apotheken tot BENU Apotheek, het apotheekmerk van Brocacef.

Brocacef en Mediq Apotheken Nederland blijven voorlopig opereren als twee afzonderlijke organisaties.

Document acties

Back to top