Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpassing productinformatie spironolacton

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - 17-12-2015
Als gevolg van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) van de CMDh moet de productinformatie van middelen met de werkzame stof spironolacton worden aangepast.

Het gaat om toevoeging van informatie over gelijktijdig gebruik met de combinatie trimethoprim en sulfamethoxazol en een verhoogde kans op pemphigus.

Spironolacton is een diureticum dat wordt gebruikt bij vochtophoping in de weefsels door hart-, lever- of nierstoornisssen en bij verhoogde bloeddruk. Pemphigus is een zeldzame auto-immuunaandoening van de huid.

Meer informatie over de vastgestelde teksten en het tijdschema van de implementatie wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA.

Document acties

Back to top