Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 15 miljoen EU-subsidie voor farmacogeneticaproject

PW Magazine 36, jaar 2015 - 27-08-2015
Voor de toepassing van farmacogenetica bij voorschrijven en medicatiebewaking stelt de Europese Unie € 15 miljoen beschikbaar. Ziekenhuisapothekers Henk-Jan Guchelaar en Jesse Swen hadden hiervoor een projectaanvraag ingediend, samen met de KNMP en vijftien Europese partners.
€ 15 miljoen EU-subsidie voor farmacogeneticaproject

Het project U-PGx ‘Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen’ start op 1 januari 2016 en heeft een looptijd van vijf jaar. De miljoenen voor het project zijn afkomstig van het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

Hoofddoel is de implementatie in zeven Europese landen van de door de KNMP-werkgroep Farmacogenetica opgestelde gen–geneesmiddelinteracties – in Nederland zijn deze richtlijnen beschikbaar via de G-Standaard.

Vervolgens gaan de participerende organisaties in deze landen de effecten meten van de farmacogenetica-adviezen op de behandeluitkomst van patiënten. Ook onderzoeken ze of deze werkwijze kosteneffectief is.

Volgens hoofdaanvrager Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie en afdelingshoofd klinische farmacie en toxicologie aan het LUMC, is de toekenning van de subsidie van groot belang voor Nederland. “De Nederlandse apothekers lopen mondiaal al jaren voorop met richtlijnen voor farmacogenetica. Het implementeren daarvan in Europa is een grote erkenning voor de werkgroep Farmacogenetica.”

De KNMP zal meewerken aan de Engelse vertaling van de farmacogenetische adviezen en risico-analyses, waarna de deelnemende landen deze omzetten in hun eigen taal.

In de afgelopen tien jaar heeft de werkgroep Farmacogenetica tachtig gen–geneesmiddelinteracties geëvalueerd. Met deze adviezen kunnen artsen en apothekers de medicatie afstemmen op het DNA van de patiënt en personalized medicine in de praktijk brengen.

Document acties

Back to top