Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Vervuilende diclofenac: alleen op recept’

08-06-2015
Diclofenac zou in de toekomst verboden kunnen worden omdat het een watervervuilende stof is. Tot die tijd zou het uitsluitend op recept verkrijgbaar moeten zijn. Dat stelt Reinie Kaas, gepensioneerd arts en bestuurslid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in Medisch Contact.

Kaas legt in Medisch Contact uit dat diclofenac recentelijk op de Europese lijst van te monitoren stoffen is gekomen.

De rioolwaterzuiveringssystemen zijn, benadrukt Kaas, niet toegerust om medicijnresten te verwijderen. Diclofenacmetabolieten worden voor slechts 10% gezuiverd door de huidige installaties.

Vissen krijgen schadelijke veranderingen in nieren, lever en kieuwen door blootstelling aan diclofenac, vertelt Kaas aan het artsenblad. Ze pleit daarom voor sterke terughoudendheid in het voorschrijven van diclofenac en vraagt artsen te kiezen voor andere NSAID’s. Zuivering van alternatieven verloopt volgens het waterschapsbestuurslid veel beter.

Omdat drinkwaterbedrijven geavanceerdere methoden gebruiken dan de rioolzuivering zijn de medicijnresten vooralsnog geen gevaar voor de mens.

Document acties

Reacties

08-06-2015 13:04
J.C. Kortekaas zegt:

Diclofenac is vooral giftig voor vogels, met name voor gieren.

Back to top